Nordnorsk ungdomsmannskor 2015 (NNUMK)


bilde-nnumk.png

NNUMK er et unikt prosjekt som tar mål av seg å samle og utvikle det beste vi har av unge mannsstemmer i landsdelen til en eksplosiv kraftpakke av et mannskor! Unge sangere mellom 16-26 år møtes i et nyskapende rekrutteringsprosjekt som skal løfte dem videre. De yngste sangerne vil høste nye inntrykk og erfaringer. De eldste sangerne, de som muligens er musikkstudenter og som allerede har "reist ut" vil være forbilder for de yngste.


Vi vil skape et miljø der det er lov å bli god!

Hvert år vokser det fram unge spennende stemmer fra Nord-Norge. Sangtalenter dukker opp i byen og på bygda, og når de blir løftet videre og «hørt» er det ofte takket være et velfungerende kulturtilbud. Av de mange videregående skolene i landsdelen finnes det sju skoler med tilbud om musikklinje. Her samles mange av de musikalske talentene og videreutvikler sitt talent.De møtes, blir flinkere! Men hvor går veien videre?

Nordnorsk Ungdomsmannskor skal være en arena for de som vil satse litt ekstra, og det skal skape grobunn for kvalitet slik at ungdom vil hjem igjen etter endt utdanning. Kvalitet og utviklingsmuligheter er viktig nå som kulturen spiller en stadig større rolle for hvor folk velger å bo. De ungdommene som satser og utvikler sitt talent til fulle trenger å se at det finns et fagmiljø med likesinnede hjemme !

Manndomsprøven

Koret som vil bestå av ca 20-30 sangtalenter/ musikkstudenter med opprinnelse fra Nord-Norge, i aldersgruppa 16-26 år. Sangerne samles 2-3 ganger i året på musikkfestivaler i landsdelen for konserter og samarbeid med profesjonelle musikere.


KONTAKT:

Kunstnerisk leder/ Dirigent:

Birger André Nilsen

Prosjektledelse/  Administrasjon:

Ung i Kor Nord, Wenche Maria Jentoft, nord@ungikor.com


Comments